STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANLEDAREFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
Träningsformer
Hatha Yoga

Hathayoga, även kallad kraftens yoga, är grunden från vilken de flesta av dagens moderna yogaformer utvecklats. Liksom många andra yogaformer kombinerar hathayoga fysiska positioner (asanas) med andningsövningar (pranayama) och meditation för att främja balans och inre lugn. Yogan stärker även den fysiska balansen och bidrar till ökad styrka och rörlighet.  

Utmärkande för Hathayoga är att de fysiska positionerna utförs i ett lugnare tempo och hålls mer statiskt än andra fysiska och mer dynamiska yogaformer. På så vis passar den såväl nybörjare som mer vana utövare. 

Tankar kring prestation och ”måsten” är vi befriade från när vi yogar, utan vi accepterar och utgår från oss själva, dagsformen och känslan av här och nu. Såtillvida är yogan även en övning i medveten närvaro, självkännedom, medkänsla och acceptans. 

Vänligen kom i god tid! Det hjälper oss att få en skön och lugn stämning redan från början. 

Glöm inte att ta med egen yogamatta! En filt, badhandduk och/eller block kan också vara användbart som hjälpmedel i en del yogapositioner. 

Musiklistor för
Webbportalen producerad av Loominize Media 2018