STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
Träningsformer
Promenad

Båda våra promenader vänder sig till alla som vill. Enda skillnaden är att Seniorpromenad är lite kortare och lite långsammare. Om det endast är promenera du vill, behöver du endast lösa medlemsavgift.

Musiklistor för
Webbportalen producerad av Loominize Media 2018