STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
Anmälan Gruppträning
Börja träna / Priser

PRISER

Vuxen (från 26 år):850kr/termin
Ungdom (11-25 år):500kr/termin
Pensionär:500kr/termin
Medlemsavgift:200kr/verksamhetsår
Observera att: Anmälan är bindande. Erlagd avgift återbetalas inte.
Engångsbetalning (kontant eller Swish 123 304 85 92):
Vuxen (från 26 år): 90kr/gång
Ungdom/Pensionär::60kr/gång
Hösttermin:vecka 35-50
Vårtermin:vecka 3-20, 21-24 Utomhus med minskat utbud.
Verksamhetsår:1 juli – 30 juni

Träningskortet är personligt och kan ej delas med någon annan.
Giltigt kort ska ALLTID uppvisas före passet.

Som medlem är du försäkrad under träningspasset. Du som tränar utan att vara medlem kan teckna en egen försäkring på www.startklar.nu om du inte redan har en olycksfallsförsäkring eller liknande.

Om inte annat framgår är åldersgräns för all gruppträning 11 år.

PRISER BARNVERKSAMHET

Träningsavgift:500kr/termin
Medlemsavgift:200 kr/verksamhetsår
Mer info om anmälan mm finner du under länken Barn.
Webbportalen producerad av Loominize Media 2018