Start
Integritetspolicy
Gruppträning
Barnverksamhet
Ledare
Styrelsen
Kalender / Events
Hallar & Lokaler
Börja Träna / Priser
Ordningsregler
Föreningen
Kontakta Oss
Pratbubblan
Dagens pass
Barngympa
Medlems- och träningsavgifter

Avgifter för Gruppträning fr o m höstterminen 2017

Träningsavgifter:

• Vuxna (från 26 år): 650 kr/termin eller 1200 kr/helår (höst+vår)
• Ungdomar (11-25 år): 400 kr/termin eller 700 kr/helår (höst+vår)
Från och med denna termin sänker vi priset för dig som är pensionär!
• Pensionärer400 kr/termin eller 700 kr/helår (höst+vår) 

Betalning för helår kan endast göras vid höstterminsstarten. 

Medlemsavgift: 100 kr/verksamhetsår
Medlemsavgiften betalas en gång per verksamhetsår, som sträcker sig från 1 juli-30 juni, oavsett när du väljer att bli medlem i föreningen.

Engångsavgift (för dig utan träningskort)

Du kan betala kontant eller med Swish (nr 123 304 8592) på plats för enstaka pass: 70 kr/gång

För dig som är 11-25 år eller pensionär är engångsavgiften 50 kr/gång istället för 70 kr.

Avgifter för Barnverksamhet fr o m höstterminen 2017

Barn i kö till grupperna avvaktar till dess att plats erbjudits.

Redan inskrivna barn i grupperna kan avvakta med registreringen.

Information om betalning kommer att skickas via mail.


Träningsavgift: 400 kr/termin
Helårsavgifter gäller ej för barnverksamheten.

Medlemsavgift: 100 kr/verksamhetsår
Medlemsavgiften betalas en gång per verksamhetsår, som sträcker sig från 1 juli-30 juni, oavsett när du väljer att bli medlem i föreningen.

 

Angående passet CirkelFamilj
För detta pass behöver barnet inte erbjudas särskild plats. Det är drop-in som gäller på passet. Den vuxna ska ha giltigt träningskort, barnet behöver endast betala medlemsavgift (detta för att vara försäkrad under träningen). Du som vuxen registrerar dig som vanligt och betalar din faktura precis som vanligt. Om du vill betala medlemsavgift för ditt barn för att kunna gå på CirkelFamilj registrerar du ditt barn på samma sätt genom att använda länken ovan. Under betalningsalternativ väljer du att du önskar faktura för "Barn CirkelFamilj (endast medlemsavgift)". Därefter fyller du i formuläret enligt alla steg och du får då hem en faktura för endast medlemsavgift för ditt barn. Ta med kvitto på även denna betalning när du kommer till passet efter våra gratis prova-på-veckor så får du ett terminsmärke extra till ditt kort.

Anmälan till Gruppträning 
- betalningsrutiner och träningsavgifter

Under året 2015 införde vi nya betalningsrutiner, dels som en förbättrad service för er medlemmar och dels för att underlätta administrationen kring betalningen vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta driva föreningen på ideell basis då vi nu är en förening med många medlemmar. 

Alla avgifter faktureras

Alla avgifter att faktureras. Fakturan skickas via mail. Vid betalning anges det OCR-nummer som står på fakturan. Fakturor skickas ut inför varje terminsstart. Detta förutsätter dock att du som medlem har anmält dig via en länk här på vår hemsida.

När du betalar: använd just det OCR-nummer som står på årets faktura. Ange inte ett nummer från förra årets faktura, eller ett nummer på en annan familjemedlems faktura - det skapar extra arbete för oss i administrationen. Tack på förhand!

Vem måste anmäla sig via hemsidan?

Du som inte har haft träningskort under höstterminen 2017 behöver anmäla dig via länken nedan.

Du som har haft träningskort under höstterminen 2017 behöver inte anmäla dig på nytt. 

 

Anmälan gör du här:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={D4BEC0B7-5433-4441-810A-DF46DDEC6777}}

När du registrerar dig lägger vi upp dig i vårt medlemsregister. Detta måste du samtycka till enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Vi använder uppgifterna enbart för vårt interna bruk och lämnar inte uppgifterna vidare till någon annan. Vi tar bort dig från medlemsregistret så fort du gör uppehåll i din träning (inte löser träningskort) under en termin. Du kan läsa mer om PUL och registrering på datainspektionens hemsida: 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/information-till-registrerade/

När anmälan görs, uppdateras vårt medlemsregister med aktuella uppgifter, faktura med rätt belopp och OCR-nummer mailas till dig. När du har betalat är du varmt välkommen att träna med oss.

Hur fungerar faktureringen?

Du som har tränat med oss under höstterminen 2017 kommer automatiskt att få en faktura hem på träningsavgift och medlemsavgift. Du får samma typ av faktura som sist du köpte träningskort. Löste du träningskort för hela året under höstterminen 2017 kommer du få faktura för träningskort för helår, alltså både höstterminen 2018 och vårterminen 2019 samt faktura för medlemsavgift inför höstterminen 2018. Om du köpte träningskort för endast höstterminen 2017 kommer du får faktura för träningskort för endast vårterminen 2017.

Vi skickar fakturor automatiskt för att underlätta vår administration och för att ni medlemmar inte ska behöva anmäla er på nytt varje termin. De flesta av er tränar med oss år efter år! 

Medlemsavgiften betalas en gång/verksamhetsår som löper juli - juni. Därför måste även du som betalade medlemsavgift på våren betala medlemsavgiften igen om du vill träna på hösten. Har du betalt medlemsavgiften under höstterminen gäller den även under vårterminen så då får du inte någon ny faktua på medlemsavgiften.

Om du som fått faktura inte vill träna med oss låter du bara bli att betala fakturan. Du kommer inte att få någon påminnelse eller drabbas av en extra avgift. Du försvinner också ur vårt medlemsregister och får inte en ny faktura nästa termin. Om du vill träna med oss efter ett uppehåll måste du alltså anmäla dig på nytt. 

Vårt verksamhetsår löper 1 juli - 30 juni. Du kan bara köpa årskort vid höstterminens start. 

Om du tidigare haft årskort och nu bara vill ha terminskort eller tvärtom, avvakta tills du fått fakturan och hör sedan av dig till oss så kommer vi att korrigera dina uppgifter och skicka ut en ny, korrekt faktura. Betala inte in andra belopp än de som står angivna på fakturan.

Hur får Du ditt träningskort?

• Befintlig medlem – ta med dig kvitto på inbetalning och ditt träningskort till träningspasset, visa för träningsvärden, du får aktuella terminsmärken att fästa på ditt träningskort.

• Ny medlem – ta med dig kvitto på inbetalning till träningspasset, visa för träningsvärden, du får träningskort med aktuella terminsmärken.

Övrigt

Våra träningsterminer
Vårterminen pågår vecka 3 - 20.
Höstterminen pågår vecka 35 - 50.

Återbetalning av träningavgift
Vi är en ideell förening och strävar efter att kunna ha låga priser på våra träningskort. Erlagd träningsavgift återbetalas därför inte.

Behöver du ett kvitto till din arbetsgivare?
Ta med dig ditt medlems-/träningskort eller bevis på betald träningsavgift till valfritt pass och visa för träningsvärden. Träningsvärden skriver ut ett kvitto på betald träningsavgift (ej medlemsavgift) till dig.

För arbetsgivare som betalar friskvårdsbidrag till sina anställda är endast träningsavgifter avdragsgilla mot skatteverket, inte medlemsavgifter i föreningar. Därför skriver vi inte ut medlemsavgiften på kvittot. Vi är en ideell allmännyttig förening som inte heller är momspliktig.

Pratbubblan
Postad 2018-07-16 12:40:11
Kattis - informationsansvarig skriver:
Bilden som refereras till i föregående inlägg är bilden som finns i dagens publicerade facebook-inl... Läs mer!
Samarbeten
Webbportalen producerad av Loominize Media 2015